To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
 
Myszy.info - forum o myszkach
Forum po?wi?cone tym przemi?ym gryzoniom

Opieka i hodowla - Przesy?ka konduktorska

Agata. - 2011-02-02, 19:29

Jest napisane tam w uwagach przecie? : "Pospieszny PKP Intercity" :wink:
Gdybym od razu wiedzia?a,?e si? nie da nie musia?abym wysy?a? myszek z Torunia do Wawy,z Wawy do Che?ma bo od razu mo?na je by?o bezpo?rednio wys?a? z Torunia ,bo i tak musz? pojecha? do Lublina - nie ma wyj?cia :smile:

Leonna - 2011-03-16, 23:01

Cze??, sorry za od?wie?enie tematu sprzed ponad miesi?ca, ale intryguje mnie pewna rzecz... Na niektórych stacjach w ma?ych miejscowo?ciach albo wsiach, poci?g stoi czasami tylko dwie minuty, to w takim razie jak tu wsi???, za?atwi? formalno?ci i potem wysi??? tak szybko ?eby nigdzie dalej nie pojecha???? :roll: . Ja osobi?cie nie mam z tym problemu, poniewa? mieszkam w Warszawie, ale odbieranie z miasteczek...
Yun - 2011-03-16, 23:32

To proste, jak za?atwiasz spraw? z konduktorem to on wie, ?e taka rzecz ma miejsce, a dopóki on nie da sygna?u do odjazdu, to poci?g nigdzie nie pojedzie.
Leonna - 2011-03-20, 14:42

Jeszcze jedno, a czy kto? mia? tak? sytuacj? ?e myszka dojecha?a (przepraszam) martwa???
Bo ja chcia?abym sprowadzi? sobie myszka z hodowli na drugim ko?cu Polski i troch? si? martwi?...
:?

myszuunia - 2011-03-20, 15:08

Leonna, dlaczego mia?o by si? tak sta?? sk?d w ogóle takie my?li? :h??:
Je?li myszka jest odpowiednio "zapakowana", jest odpowiednia temperatura, ma wod? i jedzonko i jest wieziona w prawid?owy sposób - nic jej si? nie stanie. :wink:

Leonna - 2011-03-20, 15:12

Dzi?ki po prostuchcia?am si? upewni? :lol:
chowder75 - 2011-03-20, 18:45

Mo?e ze stresu w ko?cu przez niego myszki ?yj? tak krótko.
Leonna - 2011-03-20, 20:20

chowder75, o co ci chodzi???
chowder75 - 2011-03-20, 20:23

Oto ?e myszka mo?e umrze? ze stresu.
Leonna - 2011-03-20, 20:48

A do kogo to, no móg?by? si? dzisiaj troch? sprecyzowa?, chowder.
chowder75 - 2011-03-20, 21:09

Leonna, Zadajesz pytanie a jak ja argumentuje to ?e myszka mo?e umrze? czepiasz si? szczegó?ów. A ty do kogo pisa?a? zadaj?c pytanie? Mog?a by? sprecyzowa? bo nie wiem oco ci chodzi :roll:
Zutor - 2012-10-05, 14:11

Witajcie. Móg?by mi kto? podsun?? informacje na temat przewozu zwierz?t pksem lub pkp? Chc? wiedzie?, czy to bezpieczne, jakie s? wymogi, przepisy itd. Prosz? pilnie o odpowied?, najlepiej kogo? kto ju? tego wypróbowa?. Pozdrawiam.
Anonymous - 2012-10-05, 14:23

Bezpieczne. Wymogi takie, by mysz by?a spakowana bezpiecznie - bez ryzyka ucieczki ale i uduszenia si? (np. w plastikowym pojemniku/wiaderku z dziurkami, ale solidnie zamkni?tym, to nast?pnie albo w dziurkowany karton albo w torb? [uk?on w stron? patentu Lilith :p]). Przepisy z kolei nie ho?duj? transportowi zwierz?t, ale nie masz obowi?zku si? chwali?, co jedzie.
zonia332 - 2012-10-13, 21:31

Kolejna myszk? tez chcia?a bym kupi? z hodowli . Ale ?e w miejscowo?ci w której mieszkam ( przynajmniej nie wiadomo mi :) ) raczej nie ma ?adnych hodowli . Wi?c najlepszym jak dla mnie wyj?ciem jest przesy?ka konduktorska . W gr? wchodzi jeszcze prywatna osoba z m?odymi mychami . Nie jestem pe?noletnia wi?c wszystkie te czynno?ci z konduktorami i poci?gami musieli by ( oczywi?cie ze mn? ) za?atwia? by moi rodzice . Autobusy s? , ale czy kto? z odpowiedzialnych rodziców pos?a? by niepe?noletni? z obrze?y miasta na sam koniec miasta autobusem ? . Ale moi rodzice którzy i tak nie byli za kupnem myszki pewnie nie chcieli by sobie robi? trudu z jechania a? na dworzec . Ale gdy widz? zdj?cia tych wszystkich rasowych myszek . Z takimi pi?knymi ubarwieniami to normalnie a? dech w piersiach zapiera jakie to wszystko pi?kne ! A ja mam zwyk?? bia?? laboratoryjk? :( Oczywi?cie uwielbiam j? ! i nie zamieni?a bym jej na ?adn? z?ot? myszk? ze szmaragdowymi oczyskami . NIGDY W ?YCIU ! Nie liczy si? wygl?d ale usposobienie . Wi?c jak mówi?am chcia?am myszk? rasow? . Najlepiej dwie samiczki :) Korzy?ci jest wiele z kupna od hodowcy : pewno?? p?ci oraz ?e myszka nie jest w ci??y , zapewnienie ?e myszka jest zdrowa , od ma?ego obeznanie z cz?owiekiem co ??czy si? z mi?ym usposobieniem myszki ( oczywi?cie ka?da ma ten swój charakterek :twisted: ) Jest naprawd? wiele korzy?ci z tego . O nast?pnej myszce my?le? mog? byle jak najd?u?ej . :m:): W ko?cu chyba nikt by sobie nie ?yczy? ?mierci obecnej mychy :3
ArolinaK - 2012-10-13, 22:07

No to na czym stan??o w ko?cu, bo si? troch? pogubi?am, sorki :razz: . ?e b?dziesz mie? nast?pn?, rodzice si? zgodzili, czy jeszcze nie? W gr? wchodzi te? transport myszki przez osob? prywatn?, og?aszaj? si? tu ludzie czasem, ?e jad? z miasta A do miasta B i zabior? myszk?. Te? jaka? opcja :smile: .


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group